OK Njudung

Föreningen kommer att göra kraftiga investeringar i Östanå som till största delen kommer att finansieras med egna medel.

Med stöd från Stiftelsen kan man gå hela vägen med bl a fiberanslutning och luftvärmepump.

OK Njudung

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se