Holsby skola

Skolan får ett stöd för att även i fortsättningen kunna genomföra Sommarvecka – en vecka som är frivillig för alla elever i år 3-6 och som utövas på hemmaplan.

Holsby skola

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se