Vetlanda Sportskytteklubb

Har beviljats stöd till investering i nya lerduvekastare till sina Skeet-banor.

Vetlanda Sportskytteklubb

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se