Forskningsprojekt gällande förädling, tillväxt och produktion av björk i Götaland

Forskningsprojekt bedrivs under två år i gemensam regi av SkogForsk och SLU med inriktning på förädling, tillväxt och produktion inom utbredningsområdet Götaland. Stiftelsen bidrar med 1 miljon SEK till projektet.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se