Digital förmåga i svensk skogsindustri Göteborgs universitet

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck.

Projektet pågår under ett år med en publik och löpande resultatredovisning. Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se