SLU

Forskning inom juversjukdomar, främst juverinflammationer hos mjölkkor (4 800 tkr fördelat på 4 år).

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se