Hushållningssällskapet i Jönköpings Län

Lant- skoldagar

Syftet med stödet är att ge skolbarn en koppling till lant- och skogsbruk för ökad kunskap och ökad medvetenhet om samhället och insikten om hur det ser ut på en bondgård. Sekundärt också att föra fram möjligheten för framtida studie och yrkesval för eleverna (240 tkr).

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se