Effektivare produktion av foderspannmål

Syftet är att ta fram kunskap kring vilka sorter av foderspannmål som leder till bäst skörd för de småländska odlingsförhållanden. När fältförsöken är genomförda satsas på aktiviteter för att sprida kunskapen (180 tkr).

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se