Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Yrkesbytarutbildning Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Mot bakgrund av skogsbranschens stora behov av skogsmaskinförare satsar Stiftelsen Seydlitz MP bolagen tlilsammans med Stora  Segerstad Naturbrukscentrum på en ny skoglig utbildning för vuxna . Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinsförare  men som idag saknar tidigare utbildning och yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen blir unik för södra Sverige och startar i början av 2019.
Bidraget från Stiftelsen uppgår till 1,6 milj SEK.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se