Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger mångmiljonstöd

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen har beviljat finansiering med 4.000.000 kronor av forsknings- och utvecklingsprojektet ”Leaner Tools” vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Stiftelsen har beslutat finansiera ”Leaner Tools” projektet vid Tekniska Högskolan med 4.000.000 kronor.

Syftet är att etablera ett forsknings- och kompetensområde vid Jönköping University inom verktygskonstruktion som tillsammans med regional industri och offentliga aktörer bidrar till innovativa verktygskoncept, effektiva konstruktions- och tillverkningsprocesser, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.

Fokusområden kommer att vara forskning, samverkan med utbildning, verktygstekniskt centrum i samverkan med Teknikcollege och utveckling av utbildningsmateriel.

school of engineering jönköping

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se