Korsberga Skola

Korsberga Skola har varit kreativa och sökt medel för att förbättra möjligheterna satsa mer på idrott, motorik och rörelse i skolan. Bidraget avser materialinköp.

Korsberga skola

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se