Årsets Bygdegård

Årsets Bygdegårdsförening är en lokalhållande förening i Fröderyd socken. Med mycket ideellt arbete genomförs årligen många arrangemang. En gammal ljudanläggning från 60-talet kan med hjälp av bidrag från Stiftelsen bytas ut mot en ny.

Årsets Bygdegård

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se