Vetlanda Alpina klubb

Ungdomarna i Vetlanda AK uppmuntras att deltaga i tävlingar och klubben betalar startavgifterna.
Under säsongen 2017/2018 har 218 ungdomar startat i alpina tävlingar.

Stiftelsen har bidraget med en gåva för att göra detta möjligt.

Vetlanda Alpina klubb

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se