Alseda hembygdsförening

Under årsmötet kunde Tomas Granlund i egenskap av styrelseordförande för Stiftelsen Werner von Seydlitz överräcka ett gåvobrev från stiftelsen på 200 000 kronor, som ett bidrag till tillbyggnaden i hembygdsparken på Skeagärdet.

Alseda hembygdsförening

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se