Vetlanda UV-scoutkår

Scoutkåren har tidigare köpt in ett tält med hjälp av vindbonus. Nu ger stiftelsens gåva möjlighet att köpa in ytterligare ett tält till verksamheten.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se