Smålands Trädgård

Hembygden är oss kär och socknarna Skirö, Nye, Näshult och Stenberga gör nu en extra satsning genom Smålands Trädgårds ekonomiska förening. Egna medel, sponsring och en gåva från Stiftelsen skall skapa möjligheter att förverkliga de kreativa idéer som vuxit fram.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se