Mogärdeskolan årskurs 1-2

Besök på en bondgård är viktigt för barn som växer upp i stadsmiljö. Stiftelsen betalar transporterna och Arla gör gårdsbesöket kostnadsfritt.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se