Vetlanda konstförening

Nya spotlights i utställningslokalen
Ny teknik (LED) installeras i Konstföreningens hus, tack vare ett bidrag från Stiftelsen.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se