Equmenia Scout i Vetlanda

Hajk

Projektet syftar till att stärka sammanhållningen genom en annorlunda hajk på skolledig tid under september månad.

Läs mer…

Equmenia Scout i Vetlanda

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se