Vetlanda Scoutkår – Nationellt läger 2017

Nytt tält till kåren: Scoutkåren har valt att köpa in ett nytt tält för det ekonomiska medel vi blivit beviljade ur stiftelsen Werner von Seydlitz. T …

Vetlanda scoutkår

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se