MP bolagen

MP bolagens verksamhet bestod till en början av export av biprodukter från sågverk, såsom svallved och hyvelspån jämte enmetersved som lastades på järnvägsvagnar och exporterades till Tyskland för vidareförädling till spånplattor och wallboardskivor.  

Företaget växte snabbt och virkesterminaler byggdes upp runt om i södra Sverige.

I skånska Gislöv byggdes ett sågverk och i Ystad en träflisanläggning.

1974 övertogs inköpsorganisationen samt virkesterminalerna av Papyrus – idag Stora Enso.

Istället inriktades verksamheten på import av massaved från Tyskland, Polen och senare Ryssland och Baltikum. Flera carrierfartyg (pråmar) byggdes för att transportera massaved över Östersjön.

Redan från starten fanns ytterligare ett verksamhetsområde i företaget. En kallvalsad vinkelprofil med ett sinnrikt hålsystem konstruerades. Med stålbultar och några tillbehör skruvade man enkelt ihop alla tänkbara konstruktioner. Dessa produkter blev så småningom inkörsporten till elbranschen.

MP bolagen bedriver även jord- och skogsbruk.

 
MP bolagen består idag av följande bolag:

MP bolagen i Vetlanda AB

  • Jord- och skogsbruk på Farstorps Gård i Vetlanda och på Falsterbo Bruk i Västervik.
  • Förvaltning av fastigheter.
  • Förvaltning av värdepapper.

MP bolagen Industri AB

  • Utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmaterial till elbranschen.
  • Konstruktion och pressverktyg.

MP bolagen Skogsindustri AB

  • Import av vedråvara till skandinavisk cellulosa- och pappersindustri.
  • Rederiverksamhet med egna carrierfartyg.

MP bolagen Forest Shipping Spolka z o.o.

  • Servicekontor i Szczecin, Polen för rederiverksamheten.

Werners anda

Werner von Seydlitz yttersta vilja var att ägandet i MP bolagen ska övertas av en stiftelse samt att företaget ska drivas och utvecklas i hans anda och bestå i ännu minst 100 år.

I Werners anda innefattas att företagets verksamheter ska byggas på långsiktighet och kvalitet där såväl förnyelse och tradition är nyckelbegrepp. Företaget ska i huvudsak finansieras med eget kapital och ha en tydlig värdegrund som bygger på hållbarhet och samhällsansvar. Verksamheterna ska drivas med betoning på kunskap och kompetens.