Vid senaste styrelsemötet den 31 mars beviljades anslag på totalt 516 000 kr.