Vid senaste styrelsemötet den 5 oktober beviljades anslag på totalt 750 500 kr – fördelat till ovanstående mottagare.