Vid senaste styrelsemötet den 25 mars beviljades anslag på totalt 188 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.