Vid senaste styrelsemötet den 10 juni beviljades anslag på totalt 702 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.