Vid senaste styrelsemöte den 16 januari beviljades anslag på totalt 522 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare