Vid senaste styrelsemötet den 25 februari beviljades anslag på totalt 895 860 kr – fördelat till ovanstående mottagare.