Vid senaste styrelsemötet den 2 december beviljades anslag på totalt 435 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.