Vid senaste styrelsemötet den 26 augusti beviljades anslag på totalt 822 600 kr – fördelat till ovanstående mottagare.