Vid senaste styrelsemötet den 3 oktober beviljades anslag på totalt 795 000 kr till följande mottagare: