Nyheter

Myresjö IF

Med stöd från Stiftelsen och ideella krafter i Myresjö IF, har en elektronisk resultattavla med matchur monterats på Myrvalla.

Stipendieutdelning

Stipendiaterna erhöll vardera 5 000 kronor från Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Alice Gunnarsson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i matematik och Hampus Andersson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i naturvetenskap.

Vid senaste styrelsemötet den 10 juni beviljades anslag på totalt 702 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Flera föreningar har naturligtvis följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt in aktiviteter, vilket också resulterat i färre ansökningar.

Vid senaste styrelsemötet den 28 april beviljades anslag på totalt 93 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Tyvärr var det också många som inte kunde genomföra sina aktiviteter som planerat med anledning av Covid -19

Mogärdeskolan

Bidrag gav trehjulingar till Mogärdeskolans för- och särskoleklass.

Hvetlanda Gif

Upprustning av idrottsplatsen pågår med hjälp av Stiftelsen.

Vid senaste styrelsemötet den 25 mars beviljades anslag på totalt 188 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Vid senaste styrelsemötet den 25 februari beviljades anslag på totalt 895 860 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Boro VHC team-11 har varit på cup i Vänersborg.

Vi säger ett stort tack för ert bidrag, som gjorde att alla i laget kunde följa med. En enorm glädje som bidrar till en fantastisk lag- och kompisanda.

Bästa hockeydagen någonsin!

Vid senaste styrelsemöte den 16 januari beviljades anslag på totalt 522 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare