Nyheter

Vid senaste styrelsemötet den 26 augusti beviljades anslag på totalt 822 600 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Pauliströms IF

Tack vare eldsjälar i Pauliströms IF och ekonomiskt stöd från Stiftelsen, har motionsspåret på 2,7 kilometer blivit tillgängligt för allmänheten igen.

Bild: Sven-Olof Johansson.

Skede Aktivitetspark

Nu är parkten invigd!

2 mkr och mycket ideellt arbete har investerats i parken. Länsstyrelsen, Arvsfonden, Vetlanda Kommun och Stiftelsen Werner von Seydlitz, har tillsammans med föreningarna i Skede bidragit ekonomiskt för att göra det möjligt.

Bild: Eldsjälen och ”motorn” i projektet, Berry Vuijsters!

Myresjö IF

Med stöd från Stiftelsen och ideella krafter i Myresjö IF, har en elektronisk resultattavla med matchur monterats på Myrvalla.

Stipendieutdelning

Stipendiaterna erhöll vardera 5 000 kronor från Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Alice Gunnarsson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i matematik och Hampus Andersson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i naturvetenskap.

Vid senaste styrelsemötet den 10 juni beviljades anslag på totalt 702 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Flera föreningar har naturligtvis följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt in aktiviteter, vilket också resulterat i färre ansökningar.

Vid senaste styrelsemötet den 28 april beviljades anslag på totalt 93 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.

Tyvärr var det också många som inte kunde genomföra sina aktiviteter som planerat med anledning av Covid -19

Mogärdeskolan

Bidrag gav trehjulingar till Mogärdeskolans för- och särskoleklass.

Hvetlanda Gif

Upprustning av idrottsplatsen pågår med hjälp av Stiftelsen.

Vid senaste styrelsemötet den 25 mars beviljades anslag på totalt 188 000 kr – fördelat till ovanstående mottagare.