Nyheter

Handikappsidrottsföreningen med parasport som för dagen domineras av bowling, stöttas av Stiftelsen.
Ett 40-tal aktiva tränar varje vecka och har dessutom utbyte med grannkommuner.

Föreningen har fått möjligheten att köpa mark i anslutning till den nyrenoverade Bäverstugan. Stiftelsen är med och finansierar inköpet.

Stiftelsen stödjer dels en Clinic (kurs) i Bråtåkra och framför allt föreningens projekt att skapa en ny anläggning (ovalbana) i Ekenässjön.

Projekt Skede Lekplats, är en satsning för samhället som leds av Skede Sockenförening och föräldrar från Skede förskola.

Länsstyrelsen, Vetlanda Kommun och Stiftelsen gör det möjligt!

Kreativa lärare tar med barnen till Ulvastenarna och Stiftelsen säkrar transportkostnaderna.

Välkomna till Barnens Dag den 27 april, med stöd från Stiftelsen.

Stiftelsen har beviljat inköp av två nya fotbollsmål till skolan.

Årets verksamhet för damfotbollens utveckling stödjs av Stiftelsen.

Kulturbidrag till konsert med Njudungsorkestern och Linda Bengtzing.

Skolan är mångkulturell med 190 elever, ett 40-tal från olika delar av världen. Astrid Lindgrens figurer och berättelser tillhör det svenska kulturarvet och med bussar till Vimmerby skapas möjligheter att på ett konkret sätt uppleva allt tillsammans med sina kamrater. Stiftelsen stödjer projektet.