Nyheter

Skidklubben bygger en konstsnöanläggning som blir långsiktigt hållbar. Investeringen är omfattande och tidsplanen är helt beroende av hur mycket bidrag och sponsring som beviljas.

Stiftelsen har med beviljade medel ökat takten på genomförande.

Naturskyddsföreningens inventering av skyddsvärda träd 2018

Under 2018 har 6 400 skyddsvärda träd  mätts in och registrerats i Länsstyrelsens databas för värdefulla träd i kulturlandskapet. Bidraget från Stiftelsen har utgjort ett mycket värdefullt tillskott till genomförandet. Detta arbete har pågått i 12 år och avslutas i och med 2018 års utgång. Under denna period har i Vetlanda kommun totalt registrerats 60 000 träd med möjligt skyddsvärde och utgör underlag för Länsstyrelsens åtgärdsprogram för bevarande av biologiskt mångfald. /Monika Mörk

Projektet drivs av Ung Företagsamhet i Jönköpings län och Stiftelsen skänker en prispeng till klasskassan på
kr 5 000 kr.

När chansen dök upp att köpa den matta som användes vid lag-VM i Halmstad var klubben på alerten och passade på med hjälp av stöd från Stiftelsen.

Får ett stöd för att utveckla och främja hembygden och idrottsverksamheten.

Vetlandafesten genomförs 25 maj 2019, med stöd från Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Team 07 åker på Cup i Ljungby med stöd från Stiftelsen.

Klubbstugan saknar fiberanslutning men med stöd från Stiftelsen blir det verklighet.

40 000 kronor är 2019 års bidrag för att kunna hålla en låg deltagaravgift och att alla som vill ska kunna delta i fotbollsskolan.

Näsby är en idyll att förlägga hajker, klassutflykter, skolavslutningar m m.

Stiftelsen hjälper till att finansiera ett nytt staket