Nyheter

Nyhetsarkiv Stiftelsen Werner von Seydlitz

 

 

Laget är anmält till fyra cuper under säsongen vilket blir en stor kostnad för alla spelare/föräldrar.

Stiftelsen uppmuntrar till aktiviteterna med ett bidrag.

Föreningen kommer att göra kraftiga investeringar i Östanå som till största delen kommer att finansieras med egna medel.

Med stöd från Stiftelsen kan man gå hela vägen med bl a fiberanslutning och luftvärmepump.

Björkö Friskvård är en liten förening men värdefull för alla åldrar i samhället Spinningcyklarna är utslitna och medel saknas för att investera i nytt.

Med sponsorer och Stiftelsens hjälp hoppas vi på att verksamheten skall få ett uppsving.

Under 20 år har årskurs 9 på Mogärdeskolan åkt på en kombinerad studie-/skolresa. Skolan skall vara avgiftsfri och skollagen sätter vissa begränsningar på hur detta får finansieras.

Med medel från Stiftelsen är målsättningen att genomföra resan till huvudstaden även 2019.

Föreningen planerar en Cup i Hydro Arena och erhåller stöd för att kunna nå sitt mål.

Skridskor på skoltid

Även till kommande säsong 2018/2019 finansierar Stiftelsen Timpas skridskoskola för de allra yngsta.
(Se även tidigare inlägg).

I samband med studieresa till Södertälje bidrar Stiftelsen med medel för att täcka transportkostnaderna.

Skolan får ett stöd för att även i fortsättningen kunna genomföra Sommarvecka – en vecka som är frivillig för alla elever i år 3-6 och som utövas på hemmaplan.

Med en lägre budget för idrottslärare finns ej utrymme för att erbjuda buss till Hydro Arena. Stiftelsen täcker in transportkostnaderna enligt ansökan.

Sommaren 2013 påbörjades projektet att rädda Johannes och Harrys rigg. Det handlar om en epok på 30-talet och en linstötborrigg som bevarats för framtiden.

Aktuellt projekt handlar om att finansiera en byggnad för  Harrys arbetsplats och stöd har beviljats för att föreningen skall kunna jobba vidare med projektet i samråd med övriga sponsorer, Jönköpings läns museum och Vetlanda kommun.