Ansök här

Instruktioner för att söka medel

På denna sida kan du läsa dig till hur du skall gå tillväga för att skicka in en ansökan till Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Stiftelsens ändamål är att främja:

  • Hembygd-
  • Kultur-
  • Utbildning-
  • Idrottslig-

- verksamhet i Vetlanda kommun

Anvisningar

Alla ansökningar ska formuleras och skickas in i vårt digitala ansökningssystem. Det är viktigt att ansökningarna är så kompletta som möjligt för att stiftelsen ska kunna besluta om ni kan få bidrag eller ej. Samtliga rader i ansökan måste fyllas i. Stiftelsen kan välja att ej behandla ansökan som är bristfällig. Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut. Föreningar, institutioner och i vissa fall enskilda personer ska förutom att fylla i blanketten oftast komplettera ansökan med material som ytterligare belyser föreningens verksamhet, dess ledning och ekonomiska förhållanden (verksamhetsberättelse, årsredovisning m m bifogas i pdf eller liknande fil).

Vi stöttar engagemang och projekt som i första hand finns hos ideella och andra icke vinstdrivande organisationer.

Anslag lämnas som regel inte till:

•  Enskilda personer

•  Enskilda företag

•  Löpande drift av verksamhet

•  Verksamhet med koppling till politisk organisation

•  Sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad.

Projekt och investeringar får inte vara påbörjade före stiftelsens ställningstagande.

Ansökan

Skickar din ansökan...
Möjlighet att ladda upp relevanta dokument
Beskriv bakgrund, nuläge och syfte med projektet...
Redovisa budget/finansieringsplan och inkludera/värdera eventuellt egen insats...
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code
 
Tack för din ansökan!