Forskningsprojekt gällande förädling, tillväxt och produktion av björk i Götaland