Nyheter

Vetlanda Lärcentrum

Utbildning i röjning (660 tkr).

SLU Alnarp

Euroforester utbildning i Masterprogram (350 tkr).

Spillkråkan

Utbildningsseminarie för kvinnliga skogsägare (120 tkr).

Malin Kyllesjö

Utbildning av skogsbrandhundar (100 tkr).

Biometria

Branschgemensam vägklassning (300 tkr).

Göteborgs Universitet

Digital transformation – doktorsavhandling 3 år (3 mkr).

Kvinnerstadgymnasiet

Simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (700 tkr).

Linnéuniversitetet

Intressekonflikter kring skogsbruk (170 tkr).

SkogForsk

Skogskunskap om skogsbränsle (80 tkr).

RyssbyGymnasiet

RyssbyGymnasiet – simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (740 tkr).