Nyheter

Utbildning i röjning (660 tkr).

Euroforester utbildning i Masterprogram (350 tkr).

Utbildningsseminarie för kvinnliga skogsägare (120 tkr).

Utbildning av skogsbrandhundar (100 tkr).

Branschgemensam vägklassning (300 tkr).

Digital transformation – doktorsavhandling 3 år (3 mkr).

Simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (700 tkr).

Intressekonflikter kring skogsbruk (170 tkr).

Skogskunskap om skogsbränsle (80 tkr).

RyssbyGymnasiet – simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (740 tkr).