Nyheter

Samarbete med Linnéuniversitetet

Samarbete med Linnéuniversitetet inom följande projekt av skoglig karaktär:

  • Universitetsskog på Farstorps gård (465 tkr).
  • Demoytor för utbildning och exkursioner (20 tkr).
  • Doktorandutbildningar vid andra lärosäten (40 tkr/år i fem år = 200 tkr).
  • Markbaserad skogsuppskattning med drönare (300 tkr).
  • Erfarenheter 15 år efter Gudrun och stormåren (110 tkr).

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Yrkesbytarutbildning Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Mot bakgrund av skogsbranschens stora behov av skogsmaskinförare satsar Stiftelsen Seydlitz MP bolagen tlilsammans med Stora  Segerstad Naturbrukscentrum på en ny skoglig utbildning för vuxna . Den riktar sig till den som vill byta yrke till skogsmaskinsförare  men som idag saknar tidigare utbildning och yrkeserfarenhet inom området. Utbildningen blir unik för södra Sverige och startar i början av 2019.
Bidraget från Stiftelsen uppgår till 1,6 milj SEK.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger mångmiljonstöd

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen har beviljat finansiering med 4.000.000 kronor av forsknings- och utvecklingsprojektet ”Leaner Tools” vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Stiftelsen har beslutat finansiera ”Leaner Tools” projektet vid Tekniska Högskolan med 4.000.000 kronor.

Syftet är att etablera ett forsknings- och kompetensområde vid Jönköping University inom verktygskonstruktion som tillsammans med regional industri och offentliga aktörer bidrar till innovativa verktygskoncept, effektiva konstruktions- och tillverkningsprocesser, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.

Fokusområden kommer att vara forskning, samverkan med utbildning, verktygstekniskt centrum i samverkan med Teknikcollege och utveckling av utbildningsmateriel.

Ökade möjligheter för teknik- och verktygsmakareutbildning i Vetlanda

Njudungsgymnasiet genomför under 2018 en förstudie för att utvärdera möjligheterna kring verktygsmakareutbildning på gymnasial nivå och verktygsmakareutbildning för vuxna och anställda vid teknikföretag.

 

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen finansierar projektet med 200 000 kronor.