Nyheter

Pressinformation

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger miljonstöd för skoglig utveckling.

Läs mer...

Göteborgs Universitet

Digital förmåga och utveckling i svensk skogsindustri

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.
Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck. Projektet kommer att löpa under 2018 med en publik och löpande resultatredovisning

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

 

 

 

Forskningsprogrammet FRAS – Sydsvensk skogsskötsel

FRAS vill bidra till vidareutveckling av skogsskötseln i södra Sverige – anpassad till dagens och fram-
tidens behov och förutsättningar.


Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. Forskningsprogrammet ska säkerställa kompetensbehov och bidra till en anpassad skogsskötsel i ett förändrande klimat.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen är en av huvudfinansiärerna och bidrar med 1,6 miljoner SEK till forskningsprogrammet som ska löpa under fyra år.