Nyheter

Forskningsprogrammet FRAS – Sydsvensk skogsskötsel

FRAS vill bidra till vidareutveckling av skogsskötseln i södra Sverige – anpassad till dagens och fram-
tidens behov och förutsättningar.


Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. Forskningsprogrammet ska säkerställa kompetensbehov och bidra till en anpassad skogsskötsel i ett förändrande klimat.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen är en av huvudfinansiärerna och bidrar med 1,6 miljoner SEK till forskningsprogrammet som ska löpa under fyra år.