Nyheter

Nyhetsarkiv Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Övriga bidrag

SLU- kurskostnader (30 tkr).

Linneuniversitet- Priser till studenter inom Skog o Trä (30 tkr/år).

Linneuniversitet- Kurs- och konferenskostnader doktorander (flera tillfällen 143 tkr).

Linneuniversitet- Resa till Bryssel för studerande inom institutionen för
Skog- och träteknik (73 tkr).

Branschdag för skogens digitalisering (35 tkr).

Smålands skogsvårdsförbund, möteskostnader (17 tkr).

Smålands Trädgård  Seminarium på Farstorps Gård, om köttproduktion
på naturbetesmarker (15 tkr).

Skogforsk/SLU Doktorands kostnader för resa och utbildning i Kanada (75 tkr).

Hushållningssällskapet i Jönköping

Skoldagar på lantgårdar (160 tkr).

Syftet med dagen är att elever skall få en ökad förståelse för matens ursprung och de gröna näringarna. 

Green Challenge Sweden AB och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Fodertillskott för reducering av mjölkkors utsläpp av metangaser (725 tkr).

Syftet är att söka efter ett fodertillskott, en metod för behandling av foder eller annat sätt att via intag av fast och eller flytande föda få främst mjölkkor att reducera sina utsläpp av metangas från våmmen.

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

Bidrag till maskininvestering, marknadsföring samt lärarlöner under en tid av tre år (4 939 tkr).

Syftet är att elever som genomfört studier vid teknikprogrammets inriktning produktionsteknik eller industriprogrammets inriktning produkt- och maskinteknik (metall). Eller med komvux yrkespaket läst en utbildning med hög kvalitet och har en spetskompetens mot verktygsteknik.

Målen är: 

  • Utbildningsinnehåll: Utbildningen har ett innehåll som matchar näringslivets kompetensbehov avseende yrkesrollen verktygstekniker/verktygsmakare.

  • Marknadsföring: Utbildningen kommuniceras på ett sätt som visar en tydlig yrkesroll. Den marknadsförs med
    dess fördelar i form av god kvalitet, näringslivsengagemang, anställningar, företagspraktik, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter etc.

  • Samverkan näringsliv: Utbildningen är känd och väl förankrad hos näringslivet. 
     
  • Ekonomisk hållbarhet: Utbildningen är ekonomiskt hållbar och förankrad utifrån politiska beslut samt delfinansiering från näringsliv. 

 

Linnéuniversitet

Svensk Träteknisk Forskning 75 år (75 tkr).

Stöd till layout och tryckning för en skrift med arbetsnamnet Svensk träteknisk forskning 75 år – Samverkan mellan stat och industri 1942-2016.
Syftet är att göra den bedrivna trätekniska forskningen och dess resultat kända för en bredare krets.

Skogforsk (1)

Lektionssal–Farstorps gård – Tallens genetik och förädling (575 tkr).

Projektet syftar till att anlägga ett demonstrationsförsök med tall på Farstorps gård. Försöket skall designas för att ge ökad kunskap kring tallens genetik samt öka förståelsen för skogsträdsförädlingens arbete och framsteg. Projektet skall fördjupa undervisnings- och forskningssamarbetet i södra Sverige.

Ölands utbildningscenter

Djurskötare inom mjölkproduktion, yrkessvenska (260 tkr).

Röjsågsutbildning för personer med andra modersmål än svenska, samt utbildning i yrkessvenska för blivande djurskötare inom mjölkproduktion.

 

Växa Sverige ek. för.

Steget före med sinkorna (200 tkr)

Syftet med projektet är att studera och beskriva utfodrings- och skötselrutiner för sinkor i ett antal besättningar i Sverige, samt att undersöka effekterna på hälsa hos ko och kalv, klimatpåverkan och mjölkproduktion.

Naturbruksgymnasiet Kalmar

Uppdatera skogsmaskinsimulatorer (141 tkr)

Uppdatera två simulatorer med senaste programvaran, utbildningspaket med nya körövningar, komponenter i datorer för att klara nya programvaran, samt även koppla till VR-tekniken (Virtual Reality).

Sunnerbogymnasiet, Ljungby kommun

Framtidens chaufförer till skogsnäringen (100 tkr)

Bidrag till anskaffning av timmerlastbil med kran och släp i syfte att öka attraktiviteten i yrkesutbildningen med slutligt mål att säkra fler skogstransportförare till skogsbranschen.