Ansök här

Instruktioner för att söka medel

På denna sida kan du läsa dig till hur du skall gå tillväga för att skicka in en ansökan till Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning inom:

  • Verktygstillverkning
  • Mjölkproduktion, djur och foderhållning
  • Skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

Anvisningar

Alla ansökningar ska formuleras och skickas in i vårt digitala ansökningssystem. Det är viktigt att ansökningarna är så kompletta som möjligt för att stiftelsen ska kunna besluta om ni kan få bidrag eller ej. Samtliga rader i ansökan måste fyllas i. Stiftelsen kan välja att ej behandla ansökan som är bristfällig. Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut. Föreningar, institutioner och i vissa fall enskilda personer ska förutom att fylla i blanketten oftast komplettera ansökan med material som ytterligare belyser dess verksamhet, ledning och ekonomiska förhållanden (verksamhetsberättelse, årsredovisning m m bifogas i pdf eller liknande fil).

Ansökan

Skickar din ansökan...
Möjlighet att ladda upp relevanta dokument
Beskriv bakgrund, nuläge och syfte med projektet...
Redovisa budget/finansieringsplan och inkludera/värdera eventuellt egen insats...
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code
 
Tack för din ansökan!