Stiftelsen

Stiftelsens nuvarande styrelse förevigades samtidigt tillsammans med dessa samt revisorn Mats Landén
Stiftelsens nuvarande styrelse förevigades samtidigt tillsammans med dessa samt revisorn Mats Landén

Bildande
Stiftelsen bildades av Vetlanda Rotaryklubb den 1 oktober 1998 och har till uppgift att förvalta den fond som byggts upp med i huvudsak gåvomedel från Werner von Seydlitz.

Ändamål
Stiftelsen har som ändamål att inom ramen för tillgängliga medel, årligen eller minst vart tredje år, genom resestipendier verka för utveckling av entreprenörskap vad avser produkter och tjänster i företag lokaliserade inom Vetlanda kommuns nuvarande gränser.

Styrelse 
Peter Josephson, ordförande, 070-512 92 77, peter@mpbolagen.se 
Bertil Nilsson, kassör, 0383-301 21, bertil.nils@telia.com
Sofie Lönn, sekreterare, 070-664 08 35, sofie.lonn@elbyggab.se
Håkan Thureson, 070-555 99 10, hakan.thureson@t-emballage.se
Tomas Lundell, 070-841 94 53, tomas.lundell@sakra.se

 I samband med stiftelsens sammanträde den 11 juni 2015 avtackades Stiftelsens sekreterare Börje Cronvall av Stiftelsens donator Werner von Seydlitz. Till ny sekreterare valdes Sofie Lönn.

 

Vid Rotarys lunchmöte den 21 mars 2013 valdes Peter Josephson till ny ordförande för stiftelsen. Donatorn Werner von Seydlitz hedrade samtidigt stiftelsens tidigare ordföranden David Andersson och Lars Elmeke med blommor.