Nyheter

Nyhetsarkiv Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Njudungsgymnasiet genomför under 2018 en förstudie för att utvärdera möjligheterna kring verktygsmakareutbildning på gymnasial nivå och verktygsmakareutbildning för vuxna och anställda vid teknikföretag.

 

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen finansierar projektet med 200 000 kronor.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger miljonstöd för skoglig utveckling.

Läs mer...

Digital förmåga och utveckling i svensk skogsindustri

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.
Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck. Projektet kommer att löpa under 2018 med en publik och löpande resultatredovisning

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

 

 

 

FRAS vill bidra till vidareutveckling av skogsskötseln i södra Sverige – anpassad till dagens och fram-
tidens behov och förutsättningar.


Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. Forskningsprogrammet ska säkerställa kompetensbehov och bidra till en anpassad skogsskötsel i ett förändrande klimat.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen är en av huvudfinansiärerna och bidrar med 1,6 miljoner SEK till forskningsprogrammet som ska löpa under fyra år.